Na Białorusi przygotowywana jest krajowa strategia migracyjna. Nacisk położony jest na ochronę krajowego rynku pracy i pierwszeństwo obywateli Białorusi w kwestii zajmowania wolnych miejsc pracy.

Kluczowy problem, jak czytamy w gazecie biznesowej „Zautra twajoj krainy”, wiąże się z bezpieczeństwem socjalnym migrantów – ponieważ w kraju nie zostały rozwiązane kwestię systemu emerytalnego, wypłaty świadczeń czy pomocy medycznej dla osób z tymczasowym pobytem na Białorusi.

Zarejestruj się jako pracodawca i umieść BEZPŁATNIE OGŁOSZENIE na naszym portalu dobrypracownik.pl, i już teraz znajdź pracownika z zagranicy! W tym tygodniu mamy ponad 100 nowych profili pracowników!

Według Departamentu Obywatelstwa i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi, w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Na Białoruś przybyło 3510 migrantów zarobkowych. Najczęściej cudzoziemcy znajdują pracę w obwodzie mińskim – 1720 osób w okresie styczeń–marzec tego roku, a najmniej – w obwodzie mohylewskim, 88 osób.

Obywatele Ukrainy są na pierwszym miejscu pod względem liczby przyjazdów do pracy na Białoruś – 937 osób w pierwszym kwartale tego roku. Na drugim miejscu są obywatele Chin – 606 osób, na trzecim – Uzbekistanu (212 osoby).

Co ciekawe, pracownicy, którzy zajmują się handlem i gastronomią, najczęściej pochodzą z Uzbekistanu, a pracownicy i wykwalifikowani specjaliści – z Chin i Ukrainy.

Jednak eksperci zwracają uwagę, że to Białorusini przede wszystkim szukają pracy za granicą, a nie ich kraj staje się magnesem dla migrantów. Zgodnie z oficjalną statystyką, w pierwszym kwartale bieżącego roku pracę za granicą znalazlo 2877 Białorusinów, w tym samym okresie ubiegłego roku – o 348 osób mniej. 1030 Białorusinów w okresie od stycznia do marca znalazło pracę w Rosji, w Polsce – 686 osób, na Litwie – 308, w USA – 46, w Czechach – 45, w Chinach – 19, a w Katarze – 13 osób.

W przypadku Rosji istnieje porozumienie w sprawie ochrony tych pracowników – działa odpowiednia umowa między rządami. W 2010 r. Białoruś przystąpiła do Konwencji o statusie prawnym pracowników migrujących i członków ich rodzin w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw.

Ale sytuacja z krajami UE jest zasadniczo odmienna.

– Jeżeli obywatele wyjeżdżają do pracy w jednym z krajów UE, ich prawa powinny być regulowane przez ustawodawstwo krajowe, a także traktaty międzynarodowe. W tym celu niezbędne są umowy między państwami – mówi Marina Łazar, kierownik głównego departamentu wsparcia prawnego Federacji Związków Zawodowych Białorusi. – Na przykład, są przypadki, kiedy migranci zarobkowi z Białorusi nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę w Polsce. Obecnie pomoc prawną dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji, można uzyskać w konsulatach lub ambasadach Białorusi, inspekcjach pracy w kraju zatrudnienia, a także w organizacjach międzynarodowych, na przykład „La Strada”. Potrzebne są jednak dodatkowe środki.

Jak zauważył wiceminister spraw wewnętrznych Mikałaj Mielczenka, Białoruś nie przystąpiła jeszcze do międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw pracowników migrujących i regularnie otrzymuje zalecenia, żeby to zrobić.

 

Redakcja blogu / Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Zdjęcie: pixabay.com/CC0 Public Domain

Advertisements