Brak koordynacji polityki prowadzonej przez miasta, gdzie osiedlają się migranci, i tej na poziomie kraju, niedostateczna infrastruktura i trudności z dostępem do pracy – to niektóre z wyzwań związanych z integracją imigrantów, na jakie wskazują OECD i KE.

W opublikowanym w środę raporcie tych dwóch instytucji opisano rozwiązania, które sprawdziły się w dużych europejskich miastach: Amsterdamie, Atenach, Berlinie, Paryżu i Rzymie, wskazując jednocześnie na zalecenia dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu integracji migrantów.

Zarejestruj się jako pracodawca i umieść BEZPŁATNIE OGŁOSZENIE na naszym portalu dobrypracownik.pl, i już teraz znajdź pracownika z zagranicy! W tym tygodniu mamy ponad 100 nowych profili pracowników!

Choć zgodnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) migracja do wysoko rozwiniętych krajów świata jest znaczna (5 mln osób w 2016 r.), zjawisko to nie jest nowe. Ponad 10 proc. osób mieszkających w państwach OECD urodziło się za granicą.

Analiza zlecona przez Komisję Europejską i OECD opiera się na badaniu przeprowadzonym w 72 miastach i ich stowarzyszeniach, włączając w to dziewięć europejskich dużych ośrodków (Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Glasgow, Goeteborg, Paryż, Rzym i Wiedeń). “Te dziewięć dużych miast nie tylko należy do najmocniej dotkniętych w Europie obecną falą uchodźców, mają one także największe tradycje jako centra migracyjne” – czytamy w raporcie.

Badanie potwierdza, że nowi imigranci mają skłonność do tego, by przybywać do miejsc, gdzie są już duże skupiska podobnych do nich osób. “W Europie w wielu dużych miastach są takie społeczności, które przyciągają migrantów spoza UE. Z kolei migranci z innych krajów UE częściej rozpraszają się w regionach” – zauważono w opracowaniu.

W ostatnich latach wiele miast musiało rozszerzyć i dostosować swoje usługi nakierowane na integrację imigrantów, ale koordynacja działań i odpowiednie zasoby dalej pozostają wyzwaniem. Z badania wynika, że prawie 90 proc. z 72 przebadanych miast zgłosiło jako problem brak prawidłowej koordynacji z władzami centralnymi w tym obszarze.

Brak kryzysowych centrów przyjmowania migrantów był problemem dla wszystkich dziewięciu dużych miast, natomiast z mniejszych ośrodków zgłosiło go tylko 16 proc. Wiele władz wskazywało również na problemy strukturalne dotyczące świadczenia usług publicznych czy zapewniania lokum dla nowoprzybyłych.

W raporcie wskazano też 12 najważniejszych czynników mających pierwszorzędne znaczenie dla udanego procesu integracji. Wśród nich jest m.in. zwiększanie współpracy między organizacjami pozarządowymi i partnerami biznesowymi, poprawa zbierania odpowiednich danych, lepsze dopasowywanie umiejętności migrantów do oferty lokalnego rynku pracy.

“Po gwałtownym wzroście napływu uchodźców do Europy w latach 2015 i 2016 oraz naszych udanych działaniach w celu zmniejszenia napływu imigrantów o nieuregulowanym statusie nadszedł czas, by skierować uwagę na skuteczną integrację osób, które zostały objęte ochroną w naszym społeczeństwie” – oświadczył w komunikacie KE komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopoulos.

W 2016 r. do krajów należących do OECD wyemigrowało na stałe ponad pięć milionów osób. KE przyznaje, że choć integracja imigrantów pozostaje przede wszystkim w gestii władz krajowych, jest ona również jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi Unia będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących dziesięcioleciach.

 

Redakcja blogu / Polskie Radio

Zdjęcie: pixabay.com/CC0 Public Domain

Advertisements